فین‌تک

  • گزارش فراتر از فینتک که یکی از دستاوردهای طرح مطالعاتی تحلیل نوآوری‌های ساختارشکن در خدمات مالی است در زمستان ۹۷ توسط فینویشن ترجمه و بازتولید شده است.
  • طرح مطالعاتی تحلیل نوآوری‌های ساختارشکن در خدمات مالی در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴ و در شرایطی که جهان هنوز درگیر شوک‌های پس از بحران مالی جهانی بود، آغاز شد. اما همزمان چالشی جدید برای نظام‌های مالی در حال شکل گرفتن بود. تازه‌واردانی با نام فین‌تک‌ها وعده می‌دادند که به سرعت چگونگی ساخت، تأمین و مصرف محصولات و خدمات مالی را تغییر خواهند داد.
  • تقریبا چهار سال بعد، زمانی که این گزارش نهایی می‌شد، تغییرات در سیستم مالی قابل ارزیابی شده بود. چرا که فین‌تک‌ها تأثیرات مهمی بر موسسات مالی و تنظیم‌کنندگان مقررات گذارده بودند. مهمتر از همه، این‌که فرصت‌های فناوری مالی در افق‌های پیش روی خدمات مالی قابل درک تر شده بود.
  • این سند، بخشی از چهارمین گزارش از سری “آینده خدمات مالی” است و در راستای یکی از ماموریت‌های مجمع جهانی اقتصاد، که بررسی موضوعات دارای تاثیر جهانی است تهیه و تدوین شده است و دربرگیرنده نتایج تحقیق و گفتگو با افراد خبره و سازمان‌های متعدد شامل کمیته‌های خدمات مالی، نوآوری و فناوری مجمع جهانی اقتصاد و همچنین افراد خبره از دانشگاه‌ها و بخش عمومی بوده است. در این طرح بیش از ۱۵۰ مصاحبه و ۱۰ جلسه کارگاهی در سطح بین‌المللی برگزار شده تا حضار تشویق به گفتگوهای مشترک و به اشتراک‌گذاری بینش خود شوند و از این طریق فرصت‌های ساختارشکنانه فناوری در صنعت خدمات مالی شناسایی شوند.
  • امیدواریم مطالعه این گزارش توسط سیاست‌گذاران، مدیران، کارشناسان و سایر ذینفعان نظام مالی و بانکی کشور به درک بهتر از نیروهایی که آینده خدمات مالی را تغییر می دهند و همچنین چشم‌انداز آینده صنعت مالی کمک کند.

دانلود کنید: گزارش فراتر از فین‌تک