کاربرد بلاک چین در مدیریت منابع آب

یکی از ابرچالش‌های پیش روی کشورها در سال‌های آتی مساله آب است. زنجیره بلوک می‌تواند نقش مهمی در نظارت بر کیفیت آب و یا توزیع متناسب آن در محدوده‌های مختلف …

ادامه مطلب