قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)

یکی از اساسی‌ترین کاربردهای بلاک چین که قابلیت ساختارشکنی بالایی دارد در حوزه قراردادهای هوشمند[1] است. بلاک چین این امکان را می‌دهد که تنظیم قراردادها، انجام آنها و اجرائیات آن‌ها …

ادامه مطلب