کاربرد بلاک چین در ساخت و ساز

صنعت ساختمان به طور سنتی با یکسری موانع اجرایی، الزامات قراردادی متعدد و مقررات دست و پاگیر در کنار گردش مالی بالا مواجه است. می‌توان با کمک زنجیره بلوک قراردادهای …

ادامه مطلب