کاربرد بلاک چین در آموزش

تایید اعتبار مدارک آموزشی یکی از دغدغه‌های سیستم‌ها و موسسات آموزشی و همچنین دانش‌آموزان است. زنجیره بلوک راهکاری برای حل این مساله است. مدرسه هالبرتسون[1] اعلام کرده که از فناوری …

کاربرد بلاک چین در آموزش ادامه مطلب