واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی در خدمات مالی نوآورانه

در تعاملات کاری و در زندگی روزمره بارها به این موضوع برخورده‌ام که افراد در مورد واژه یا مفهومی به تبادل نظر، ارائه مطلب، همفکری و یا جدل می‌پردازند در …

ادامه مطلب

عوامل پیش برنده نوآوری مالی

طی دهه‌های گذشته، زنجیره‌های ارزش در صنعت مالی به بلوغ رسیدند و تثبیت شدند و بانک‌ها و موسسات مالی بر این اساس به رقابت و ارائه خدمات می‌پرداختند. اما فضای …

ادامه مطلب

فراگیری مالی

فراگیری مالی عموما به صورت نسبت افراد و بنگاه‌هایی که از خدمات مالی استفاده می‌کنند، تعریف می‌شود (The World Bank 2014) . فراگیری مالی در تعریفی ساده به معنای برقراری …

ادامه مطلب

بانکداری باز ؛ ناگزیر برای بانک‌ها

 ارزش آفرینی؛ رمز ماندگاری در طی سالیان گذشته همواره این بانک‌های سنتی بودند که محصولات و خدمات مشخصی را تعریف می‌کردند و به دلیل محدود بودن گزینه‌های انتخاب، مشتریان ناچار …

ادامه مطلب

فضای باز؛ بازی‌گران جدید

زیست‌بوم بانک‌داری دیجیتال  و بازیگران نو امروزه انتظار مشتریان فراتر از دریافت سرویس‌های پایه‌ای مالی است و انتظار دارند بانک‌ها ارزشی فراتر از عملیات بانک‌داری ساده‌ ایجاد نموده و خدمات جدید‌تر …

ادامه مطلب

تعریفی ساده از بلاک چین (Block Chain)

فناوری بلاک چین[۱] یا دفترکل توزیع شده[۲] که در فارسی به زنجیره بلوک نیز ترجمه شده است، پایگاه‌داده‌ای[۳] مبتنی بر اجماع[۴] و توزیع‌شده[۵] است که اطلاعات را به صورت تغییرناپذیر …

ادامه مطلب