نوآوری مالی

در قرن گذشته، زنجیره‌های ارزش در صنعت مالی به بلوغ رسیدند و تثبیت شدند و بانک‌ها و موسسات مالی بر این اساس به رقابت و ارائه خدمات می‌پرداختند. اما در طی سال‌های اخیر فضای کسب‌و‌کار در بخش مالی با تغییرات شگرف روبرو شد. امروزه این تحولات ساختارهای سنتی را در بخش مالی به چالش کشیده است و پیامدهای این امر، مشتریان، رگولاتورها، موسسات مالی و دیگر ذینفعان زیست‌بوم مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با نگاهی به روندهای نوآوری در بخش مالی و سایر بخش‌های اقتصادی، تغییرات بنیادین در زیست‌بوم مالی را می‌توان نتیجه‌ی ناگزیر فشار فناوری و کشش تقاضا به عنوان دو عامل پیشران نوآوری دانست.

برای شناخت دقیق تر بخش مالی و نوآوری در آن می توانید مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

[do_widget id=nav_menu-21]