بانکداری باز

“بانک‌داری باز ، به همراه معرفی چارچوب بانک‌داری باز انگلستان” یکی از اولین کتاب هایی است که در مورد بانکداری باز در ایران منتشر شده است.

در فصل نخست کتاب، فلسفه‌ی حرکت به سمت دنیای باز و دسترسی باز به اطلاعات و همچنین ریشه‌های تاریخی و مبانی علمی آن ذکر شده است.

در دومین فصل مفاهیم پایه‌ای نوآوری باز به عنوان یکی از مبانی تئوریک بانک‌داریِ باز مطرح شده است.

نقش قوانین اتحادیه اروپا در شکل‌گیری بانک‌داریِ باز به همراه مشخصات و اثرات پیاده‌سازی راهنمای خدمات پرداخت‌ اروپا[۱] و قانون بانک‌داریِ باز انگلستان را در فصل سوم خواهید خواند.

فصل چهارم به زیست‌بوم جدید ایجاد شده و بازی‌گران مرتبط با این زیست‌بوم و شناخت و تاثیرات متقابل آن‌ها پرداخته است.

پنجمین فصل کتاب دربرگیرنده‌ی چگونگی نقش‌آفرینی بانک‌های سنتی در دنیای جدید بانک‌داریِ باز و روش‌های ارزش‌آفرینی آن‌ها این محیط است.

روندهای آتی مرتبط با بانک‌داری و نحوه اثر‌گذاری آنها بر بانک‌داریِ باز در فصل ششم معرفی شده است.

فصل هفتم به نمونه‌هایی از فین‌تک[۲]‌های موفق و نقش آن‌ها در تفکیک خدمات بانکی پرداخته است.

در فصل هشتم و پایانی نیز جمع‌بندی مختصری از یافته‌ها را خواهید خواند.

 

این کتاب با حمایت شرکت ارتباط فردا منتشر شده است و متقاضیان می‌توانند برای سفارش آن، به فین‌تک شاپ مراجعه کنند.

همچنین ارسال این کتاب به سراسر کشور، از طریق پیک و به صورت رایگان انجام خواهد شد.

 

در ادامه مطالبی از این کتاب آورده شده است: