عوامل پیش برنده نوآوری مالی

طی دهه‌های گذشته، زنجیره‌های ارزش در صنعت مالی به بلوغ رسیدند و تثبیت شدند و بانک‌ها و موسسات مالی بر این اساس به رقابت و ارائه خدمات می‌پرداختند. اما فضای …

ادامه مطلب

کلاژی از فین‌تک‌ها؛ در فضای باز

جداسازی خدمات بانکی بیل گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت چندسال پیش گفته بود “بانک‌داری برای ما یک ضرورت است اما بانک نه! ” امروزه با ظهور فین‌تک‌ها که هر یک بخشی از …

ادامه مطلب

 فناوری‌های نوظهور؛ محرک بانک‌داری نوین

فناوری‌های نوظهور در سال‌های آتی تاثیرات جدی بر نظام‌های مالی و بانکی خواهند داشت.  بانک‌داریِ باز نیز موجی از تغییرات را به همراه خود می‌آورد که در کنار تهدیدهای بالقوه، …

ادامه مطلب

فضای باز؛ بازی‌گران جدید

زیست‌بوم بانک‌داری دیجیتال  و بازیگران نو امروزه انتظار مشتریان فراتر از دریافت سرویس‌های پایه‌ای مالی است و انتظار دارند بانک‌ها ارزشی فراتر از عملیات بانک‌داری ساده‌ ایجاد نموده و خدمات جدید‌تر …

ادامه مطلب

رنسانس بانکی؛ باز هم از اروپا

راهنمای خدمات پرداخت اروپا؛ محرک تغییرات  کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۷ نسخه اولیه راهنمای خدمات پرداخت[۱] را با هدف کنترل و تنظیم بازار خدمات پرداخت در منطقه اقتصادی اروپا ارائه …

ادامه مطلب